Nic tak neničí lidské tělo jako trvalá nečinnost.
Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl.
Lenoch je ten, kdo ani nepředstírá že pracuje.
Lenošit je opomenout dělat něco, co by člověk dělat měl, a místo toho chtít si hovět. Zahálet, to je nedělat vůbec nic, a přitom vůbec nic nechtít.
Když nemám co dělat, pracuji.
Práce je všechno, co člověk dělat musí, a hra je všechno, co člověk dělat nemusí.
V práci a vědění je naše spasení.
Každá tělesná práce zušlechťuje člověka. Neučit svého syna tělesně pracovat je stejné jako připravovat ho k loupeži.
Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.
Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy.