V práci a vědění je naše spasení.
V politice je nejlepším měřítkem moudrosti výsledek.
Pramenem všeho neštěstí lidského jest lidské poznání.