Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.
Ve vědeckých otázkách nemá autorita tisícovky stejnou hodnotu jako pokorné bádání jednotlivce.
Logika je věda, jejíž užitek je placen v hotových.
Medicína není z věd obtížných.
Věda je spekulativní činnost, kterou se člověk snaží upevnit ve své duši základ všeho toho, co existuje, a také získat to, co je ne-zbytné pro vývoj jeho morální odpovědnosti.