Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a aspoň jednu která ho považuje za muže.
Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždycky až po svatbě.
Muž: tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí si vymůže, čtvrtý dostane, pátý si nechá líbit a všechny ostatní trpělivě snáší.
Oč je mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek.
Muž se má vyznati ve hrách. Pravý muž nezná přec větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou.
Pokud jde o muže, jejich lačnost chvalozpěvu nezná mezí. Ženy ošklivé a bez půvabu staly se milovanými po celý život, protože patřičně chválily.
Muž je úspěšným příživníkem, trubcem, který vynalezl civilizaci, umění a válku, poněvadž ho jinak k ničemu nebylo zapotřebí a poněvadž měl sílu, kterou musel nějak uplatnit.
Ženské neřesti jsou opovrženíhodnější, protože častěji vyvěrají ze slabosti, zatímco mužské ze síly.
Z malého trýznitele zvířat vyroste zatvrzelý a ukrutný muž.