Příroda zachovává druhy, velmi málo se stará o jedince.
S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství.
Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.
Láska je jako sklo: rozbije se, když ji uchopíš příliš nejistě, nebo příliš prudce.
Nesouhlasím s tím co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.
Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní.
Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným.
Hloupá a prostoduchá žena je požehnání boží.
Žena je lidské stvoření, které se obléká, žvatlá a svléká.
Nepřekročit zákon ve prospěch člověka opravdu velikého znamenalo by nerozumět duchu zákona.