Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něj dupneš.
Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. Osud míchá karty, my hrajeme.
Obrať se čelem k svému osudu: buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž.
Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.
Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování, ale na to příliš málo myslíme. Očekáváme, že budou reagovat tak, jak bychom zareagovali na jejich míste my, a proto jim v naprosté většině případů nemůžeme rozumět, nemůžeme je pochopit.
Když mě opustí osud, tak mě může zlomit i vánek větru nebo můžu bojovat.
Když někdo chce osud jiného zničit, udělá z něho hlupáka.
Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.
Je těžké souzený osud předvídat, ještě těžší je varovat se ho.
Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.