Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.
Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.
Není důležitá kvantita ale kvalita vědomostí. Je možné mít množství vědomostí, ale neznat to nejdůležitější.
Neučíme se pro školu, ale pro život.
Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.
Za starých časů mužové studovali sami pro sebe, dnes muži studují, aby na jiné udělali dojem.
Učte se, jako by jste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!
Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.
Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.