Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.
Přívaly slz padají jako vodopád z očí žen, však k rozumu je nepřivádí.