Radosti jsou naše křídla, bolesti naše ostruhy.
Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat.
Láska nás činí jen šťastnými, místo aby činila náš život radostný.