Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
Přítel je jedna duše ve dvou tělech.
Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.
Vskutku dobří přátelé jsou lidé, kteří nás zevrubně znají, a přesto se k nám hlásí.
Ach, milí přátelé, přátelé neexistují.
Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve čtyři hodiny ráno.
Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.
Přítel všech - přítel nikoho.
Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.