Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.
Tak jako nemáš jíst jen pro chuť, tak nesmíš číst jen pro zábavu.
I ten, kdo nikdy nebásnil, přec stát se může silou lásky básníkem.
První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí.
Každá dokonalá báseň je jedno velké vítězství, každá sladká sloka je celé království míru.
Básník se nesmí opakovat.
Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost.
Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž my spisovatelé nejvíce lžeme.
Čím je spisovatel lepší, tím méně literárně píše.
Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš, potom je třeba se naučit psát. Na jedno i druhé padne celý život.