Kdo udělal dobrý skutek, ať mlčí, ať vypráví ten, kdo dobrodiní přijal.
Používej radši uší než jazyka.
Umět promluvit není o nic větší ctnost než umět přestat.
Vědět, kdy být zticha a kdy ne, to je velká věc.
Způsob řeči je obrazem ducha.
Když se naučím řeči beze slov, porozumím sobě.
Nemluv, pokud tvá slova nejsou lepší než ticho.
Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.
Hodně mluvit a hodně říkat není totéž.
Jaké slovo řekneš, takové uslyšíš v odpověď.