Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil se.
Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací.
I stařec je k poučení vždy dost mlád.
Stárnutí je práce na celý úvazek.
Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o minulosti.
Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.
Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.
Nejhezčí mládí je mládí ducha ve chvíli, když už nejsme mladí.
Dnešní mládež je hrozná, ale horší je, že už k ní nepatříme.
Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct.