Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce.
Krásné ženy jsou užitečné jen pro milence a pro malíře bez fantasie.
Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku.
Díky kritikům se malíři dozvídají co chtěli svým dílem vyjádřit.
Lidé, jimž se líbí mé obrazy, neplatí za ně tolik, jako ti, kteří chtějí, aby se líbili jejich hostům.
Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.
Malíř maluje obrazy, které prodává. Umělec prodává obrazy, které maluje.
Malířství je silnější než já, dělá si se mnou, co chce.
Umění smývá z duše prach každodennosti.
Maluji věci jak si je myslím, ne jak je vidím.