Všeho moc škodí. Nejvíce to platí pro moc jednotlivců.
Kdo chce vládnout, nesmí hnát lid před sebou, ale kráčet před ním.
Společnost nemá větší právo měnit názor jedince, než je právo jedince měnit názory ostatních členů společnosti.
Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Jestliže člověk zjistí, že může ovládat druhého člověka, chová se k němu jako prase.
Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe!
Politik je člověk, který slíbí, že postaví most i tam, kde není řeka.
Čestný politik je ten, který zaprodá-li se někomu, zůstane mu také věrný.
Tou hlavní zásadou politika je - být zvolen.
V našem století hrozí, že nemorálnost v politice povede k planetární katastrofě. Kdysi byla touha po morálce v politice a po bezpodmíněčné úctě k lidským právům jen krásným snem, dnes je to poslední naděje lidstva.