Kdesi ve světě je tvůj otec a potřebuje tě, ale ty jsi příliš daleko.
Dětství je náznakem člověka jako je ráno náznakem nového dne.
Nejste na tomhle světě úplně sami. Je tu i váš bratr.
Dítě se stane člověku otcem.
Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti.
Znáte nejjistější prostředek, jak učinit dítě nešťastným? Přivykněte je tomu, aby dosáhlo všeho. Vaše dítě by nemělo dostat nic jen proto, že to chce, nýbrž jen proto, že to potřebuje.
Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.
Odstraňujme slzy dětí. Květy nesnášívají dlouhé deště.
Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.