Krása je lepším doporučením, než všechny listy.
Nedokončené není nic.
Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne lidi, kteří se umějí vymlouvat, proč něco neudělali.
Náhoda za nic neručí!
Léčíš-li rány, je bolest na bolest vždy nejlepším lékem.
Kdo hledá nenajde, ale kdo nehledá bude nalezen.
Zasloužená chvála je jen pouhá povinnost, avšak lichotka je dar.
Slova jsou stvořená k tomu, aby zakrývala naše myšlenky.
Lepší vládnout v pekle, než sloužit v nebi.
Pokud jste si stavěli vzdušné zámky, není vaše práce ztracená, když si pod ně postavíte základy.