Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj!
Zapomínat je tajemstvím věčného mládí.
Tajemství umění spočívá v tom, že nehledáme, nýbrž nacházíme.