Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.
Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.
Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich.
Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem.
Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.
Odmítáme ty co nás milují a milujeme ty co nás odmítají.
Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.
Rozkoše lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak bolestně zařezávají.
Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem: láska znamená milovat.
Láska a přátelství se vylučují.