Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.
Každá tělesná práce zušlechťuje člověka. Neučit svého syna tělesně pracovat je stejné jako připravovat ho k loupeži.
Bývá-li dobrota ženy nekonečná, bývá i její zloba bez konce.
Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.
Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.
Někteří tví přátele tě chválí, jiní haní; drž se těch, kdo tě haní, a vzdej se těch, kdo tě chválí.
Nehleď na učenost ani jako na korunu, kterou se chceš ozdobit, ani jako na sekyru, kterou si chceš vydělávat na živobytí.
Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.