Vědět málo je nebezpečné. Vědět mnoho, také.
Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer.
Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.
Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.
Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího.
Vše, co jsme, je výsledkem našich myšlenek.
Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět.
Vědomí by si mělo vytvořit jakousi zábranu, kdykoli se vyskytne nebezpečná myšlenka.
Za starých řeků bylo myšlení výsadou. Pak bylo štěstím. Později nemocí. Dnes je zločinem.
Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.