Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod.
Manželství je vyzvání přírody na souboj.
Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo manžel.
Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.
Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.
Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.
Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.
Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle také poslední.
Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.
Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec.