Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí.
Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.
Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další.
Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.
Životem vládne štěstěna, ne moudrost.
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.
Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna potevřená dvířka pro lepší časy.
Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.
Sobecké požitky nás mohou učinit neschopnými prožívat štěstí jiných a samy o sobě nás nikdy nemohou učinit šťastnými.