Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
Nic není tak nestálého v přírodě jako dámský účes.
Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.
Vědomí, že milujeme a jsme milováni, zmírňuje těžké chvíle loučení. Poslední sbohem dokonce ztrácí všechnu hořkost, když je v něm ještě slyšet ozvěnu lásky.
Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat.
Lidskost se jeví v tom, že těm, jež nemilujeme, alespoň přejeme štěstí.
Příroda občas zplodí hlupáka, ale floutek je vždycky dílem člověčím.
Nejlepší způsob lichocení je nechat druhého hovořit a být přitom posluchačem.
Člověk který miluje, je ochoten tak dlouho ustupovat, až se octne na hranici zranitelnosti své hrdosti.
Je směšné kritizovat dílo druhého, pokud sami nepodáváte dobré výkony.