Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.
Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.
Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.
Kdo nemá peněz je chud, kdo nemá druha je chudší, kdo nemá srdce je nejchudší.
Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.
Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.
Moc dlužím, nic nemám. Zbytek dám chudákům.
Zbytečná skromnost chudému škodí.
Člověk si nemůže koupit východ slunce nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost.
Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.