Nic není dobré ani špatné samo o sobě. Záleží na tom, co si o tom myslíme.
Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.
Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.
Co je dobré? Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu. Co je špatné? Všechno, co pochází ze slabosti. Co je štěstí? Cítit, že moc vzrůstá, že překonáváme překážku!
Když jen jednou ulevím v trápení nebo žalu, když jenom jednou pomůžu v bolesti. Když jenom zvednu ptáčka vypadlého z hnízda, anebo zmírním něčí neštěstí. Pak nežila jsem nadarmo, nesešla na scestí.
Raduj se, konej dobro a nech vrabce štěbetat.
Tímto světem projdu jen jednou. Proto každé dobro a laskavost, kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti, nebo němé tváři, nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám. Neboť nepůjdu znovu touto cestou.
K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.
Dejte tu nejkrásnější ideologii do rukou lidí a vše bude strašné, vražedné, odporné.
Zlo můžeme zničit beze zloby jedině smíchem.