Buď sám sebou! Stejně se to nedá dlouho zatajovat!
Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.
Naší povinností je být užitečný ne podle našich přání, ale podle našich schopností.
Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.
Bez nehod, útrap a škod nikdo z nás neprojde životem.
Nikdo vás nemůže ponížit, pokud mu k tomu nedáte svolení.
Neberte nikomu jeho naději, možná je to to jediné co má.
Chceme-li opravdu žít, měli bychom to ihned začít zkoušet.
Je jednodušší bojovat za principy, než s nimi žít.