Příroda sama je bůh.
Několik málo zázraků přírody je vypočitatelných, zázrak člověka k nim bohužel nepatří.
Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!
Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.
Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.
Příroda má ve zvyku vymáhat velmi lichvářské úroky.
Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.
Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody vyabstrahovat.
Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.
Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší, pak je příroda bohem ničemů.