Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.
Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.
Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou.
Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.
Přítel je jedna duše ve dvou tělech.
Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.
Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.
Nic tak neničí lidské tělo jako trvalá nečinnost.
Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.
Člověk je tvor společenský.