Převracejí kraje v pustinu, a nazývají to mírem.
Prozíravost a rozvaha jsou vlastnosti, které má mít vojevůdce.
Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.
Mír se zjednává válkou.
Nejrychlejší cesta, jak ukončit válku, je prohrát ji.
Je pošetilostí věřit, že válku je možno vybojovat rokováním nebo modlitbami.
Být připraven na válku je nejúčinnější způsob, jak uchovat mír.
Komu je horko, ať si rozepne kabát. (rada vojákům v bitvě u Slavkova)
Každá válka končí jednáním. Proč nevyjednávat dřív než začne?
Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.