Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož nemůžeme být vypuzeni.