Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.
Jen pravda vytrvá.
Zlá žena v domě jako manželka - ta mrazí v objetí!
Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.
Kdybychom psy naučili mluvit, ztratili bychom posledního přítele.
Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.
Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.