Dejte tu nejkrásnější ideologii do rukou lidí a vše bude strašné, vražedné, odporné.
Těžká doba je jako tmavá brána. Projdeš-li jí, vystoupíš z ní posílen. A všechno, všechno se promění ve světlo.
I ten nejstrašnější život je pořád krásnější než ta nejkrásnější smrt.
Smrt se stala všední a snadnou. Každý ji může mít, každý z nás. Ale láska - kdo může mít lásku?
Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování, ale na to příliš málo myslíme. Očekáváme, že budou reagovat tak, jak bychom zareagovali na jejich míste my, a proto jim v naprosté většině případů nemůžeme rozumět, nemůžeme je pochopit.
Několik málo zázraků přírody je vypočitatelných, zázrak člověka k nim bohužel nepatří.