Za starých časů mužové studovali sami pro sebe, dnes muži studují, aby na jiné udělali dojem.
Učte se, jako by jste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!
Vědět je uznat, když něco víš, že to víš, a když něco nevíš, uznat, že to nevíš.
I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.
Kořenem zla je nedostatek poznání.
Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.
Je těžké souzený osud předvídat, ještě těžší je varovat se ho.