Počestná manželka je muži poddána, ale zároveň mu vládne.
Zlo zraku skryté bývá nejnebezpečnější.
I dobří lidé musí často zlému přivyknout.
Špatným je třeba nazvat toho, kdo je dobrý kvůli vlastnímu prospěchu.
Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.
Když někdo chce osud jiného zničit, udělá z něho hlupáka.
Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes.
Žádný osud není tak dobrý, aby si někdo nestěžoval.