Osud je zbabělý pes, lekne se, když na něj dupneš.