Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky. Osud míchá karty, my hrajeme.
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.
Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva.
Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek.
Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda.
Spravedlnost je vlastností mužů, laskavost vlastností žen.
Intelekt je neviditelný pro toho, kdo žádný nemá.
Zdravý ubožák je šťastnější než nemocný král.
Život jednotlivce je vždy z celkového pohledu tragédií, ale v podrobnostech má charakter komedie.
Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozumněl.