Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o minulosti.