Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací.
Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.
Od dětí se můžeme naučit dvojímu: jak žít a jak být blažený.
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.
Kdyby děti dorůstali dále, jak hlásají, měli bychom samé génie.
Vzdělání je schopnost porozumět druhým.
Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti.
Nestačí vědět, vědění se musí použít.
Jedině příroda ví, co chce. Nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk.
Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu.