Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.
Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.
Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.
Pravá únava je únava z nevědomosti.
Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.
Cílem činnosti je 'dobro'.
'Rozum' je síla duše, schopná zmocnit se vědění.
Logika je věda, jejíž užitek je placen v hotových.
Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují.