Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.
Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.
Příroda je soběstačná.
Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám.