Vskutku dobří přátelé jsou lidé, kteří nás zevrubně znají, a přesto se k nám hlásí.