Všechno co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.
Člověk má vždycky něco důležitějšího na práci než se ženit.
Co je dobré? Všechno, co v člověku zvyšuje cit k moci, vůli k moci, moc samu. Co je špatné? Všechno, co pochází ze slabosti. Co je štěstí? Cítit, že moc vzrůstá, že překonáváme překážku!