Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče.
Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.
Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.
Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.
Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.
Vše, co jsme, je výsledkem našich myšlenek.
Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.
Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.
Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.