Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždycky až po svatbě.
Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala.
Muž: tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí si vymůže, čtvrtý dostane, pátý si nechá líbit a všechny ostatní trpělivě snáší.
Oč je mdlejší mužova hlava, o to pronikavější barva jeho ponožek.
Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle také poslední.
Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne lidi, kteří se umějí vymlouvat, proč něco neudělali.