Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad.