Lež stejně jako olej plave na povrchu pravdy.
Čím je spisovatel lepší, tím méně literárně píše.
Hudba je jako moře. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, ale druhý břeh spatřit nemůžeme.