Odmítáme ty co nás milují a milujeme ty co nás odmítají.
Život měříme skutky a ne časem.
Neučíme se pro školu, ale pro život.
Životem vládne štěstěna, ne moudrost.
Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.
Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.
Ponoříš-li se do studií, nepoznáš omrzelost životem, nebudeš si přát, aby už byla noc, protože ti je světlo denní protivné, sám sobě nebudeš na obtíž a ostatním lidem nebudeš překážet.
Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.
Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost.
U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými.