Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.
Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.
Pravda je božská, je zdrojem všeho dobra bohům i lidem.
Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.
Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání.
Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti.
Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.
Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.