Co naplat! Žijeme na světě, na němž i upřímnost vlastních dětí je věcí neznámou.
Kdo nevidí, že na výchově dětí a péči o ně závisí ve státu všechno? A přece jsou bez nejmenšího uvážení ponechávány na pospas rodičům, byť i sebepošetilejším a zlým.
Hry dětí nejsou žádné hry a dlužno je posuzovat jako nejvážnější dětské konání.
Největší věc na světě je vědět, jak být sám sebou.
Člověk musí mnoho studovat, aby málo věděl.
Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehřívá; naopak rozprávka zároveň přinese poučení i poskytne cvik.
Šťastné manželství by bylo myslitelné mezi slepou ženou a hluchým mužem.
Po zlém nenastupuje vždy nutně dobré; může je vystřídat i nové zlo, horší předešlého.
Příroda má ve zvyku vymáhat velmi lichvářské úroky.
Vážný úkol vlády nad tolika lidmi není úkolem pro lenochy.